en
 

Дейности

Днес "Ен Кей Интеркомерс" ЕООД е активен участник и привилегирован партньор на водещите световни компании, в динамично развиващия се сектор на търговията с маркови спортни стоки и текстилни изделия.

Тези компании използват уеднаквени търговски методи и мрежи за дистрибуция на своята продукция. Голямата конкуренция и борбата за надмощие на пазара, свързани с постоянното търсене и предлагане на иновативни продукти води до свръхпроизводство.

Дейността на дружеството се изразява в усвояване на нереализираната свръхпродукция на нашите партньори, която разпространяваме извън техните установени класически търговски мрежи.

За да оправдаем гласуваното доверие и запазим добрия имидж на предлаганите стоки, ние предварително селекционираме професионалните клиенти на дружеството.